PREGLED DOGAĐANJA

INTERVIEWS


Josip Brlek - Infodani

Infodesign već duži niz godina održava konferenciju pod nazivom Infodani koja je namijenjena korisnicima Infodesign EAS/ERP sustava. Infodani međunarodna je stručno tehnološka konferencija koja tradicionalno okuplja lokalne i regionalne IT profesionalce, menadžere, poznate i priznate znanstvenike.

Za Infodesign d.o.o. govori Josip Brlek, direktor prodaje i jedan od osnivača kompanije.


PK: Molim Vas ispričajte nam u par riječi čime se bavi Vaša tvrtka.

JB: Iako pod sadašnjim nazivom Infodesign djeluje kao privatna tvrtka od 1. srpnja 1991. godine, tradicija i iskustvo današnjih djelatnika sežu tridesetak godina unatrag i iz Više ekonomske škole u Varaždinu, odnosno današnjeg Fakulteta organizacije i informatike, preko njegove izdvojene jedinice, Zavoda za ekonomiku OOUR Inženjering, projektiranje i AOP do Informatičkog inženjeringa.

Prošavši put od zanatstva do profesionalnog inženjeringa, Infodesign se razvio u tvrtku koja osigurava i pruža cjelovitu informatičku potporu pritom uvažavajući sve potrebe korisnika i neprekinute inovacije u informacijskim tehnologijama s temeljnim ciljem da korisnik bude uspješan i zadovoljan. Svojstvene su im velike mogućnosti pri rješavanju raznolikih korisničkih zahtjeva kroz cjeloviti profesionalni inženjering, dinamično praćenje i fino strukturno prilagođavanje u često turbulentnim uvjetima poslovanja.

Temeljna djelatnost Infodesigna je projektiranje, izgradnja, uspostavljanje i održavanje složenih informacijskih sustava, kao i izrada informacijskih sustava prema posebnim potrebama ili za rješavanje posebnih problema. Ova djelatnost ima niz popratnih, ali ne i manje značajnih aktivnosti. To se prije svega odnosi na opskrbljivanje korisnika sustavima za upravljanje relacijskim bazama podataka (PROGRESS RDBMS), naprednim sustavima za razvoj aplikacija (PROGRESS OpenEdge® Architect), programskom potporom za automatizaciju uredskog poslovanja (Microsoft), računalnim sklopovljem i periferijskom opremom Hewlett Packard (HP), CASE i 4GL pomagalima Computer Associates (CA) Computer Associate AllFusion Modeling Suite AllFusion Erwin Data Modeler, AllFusion Proces Modeler te originalnim potrošnim materijalom. Nude se isključivo originalni proizvodi poznatog podrijetla i vrhunske svjetske kvalitete

Razvijeni su vlastiti informacijski sustavi za potporu upravljanju poslovnim procesima i planiranje resursa (ERP) za vertikalne industrije:
* INPOS, industrija, trgovina, graditeljstvo, poljoprivreda, zdravstvo,
* INKOM, energetika, komunalno poslovanje, vodoopskrba
* INFOS, ERP IS za upravljanje poslovnim procesima osigurateljnih društava,
* [email protected], automobilska industrija,
* INPRO, uprava i lokalna samouprava,
* INPROJ, upravljanje projektima.

PK: Infodesign već duži niz godina održava konferenciju pod nazivom Infodani koja je namijenjena korisnicima Infodesign EAS/ERP sustava. Kako i kada ste se odlučili na organizaciju takvog eventa?

JB: Ideja za organizaciju konferencije sazrijevala je u Infodesignu već od ranih osamdesetih godina prošlog stoljeća. Za organizaciju Infodana odlučili smo se 1993. godine. Participirajući kroz svakodnevnu praksu u turbulentnom razvoju informacijsko komunikacijskih tehnologija ali i informacijskih znanosti, jer Infodesign je utemeljen u procesu privatizacije poduzeća Informatički inženjering s p. o. nastalog pak transformacijom i izdvajanjem iz Zavoda za ekonomiku, OOUR Inženjering, projektiranje i AOP Varaždin, dakle organizacijskog dijela tadašnje Više ekonomske škole, današnjeg Fakulteta organizacije i informatike Varaždin. To smo učinili zbog boljeg praćenja stalnog razvoja informacijsko komunikacijskih tehnologija i našeg izraženog nastojanja za pružanjem maksimalne moguće kvalitete u poslovnim odnosima i komunikacijama s našim cijenjenim poslovnim partnerima, korisnicima naših usluga.

Naša praksa, sudjelovanje na tržištima ICT i suradnja s dugogodišnjim strategijskim partnerima, stranim i velikim svjetskim korporacijama, Progress Software, Microsoft, Hewlett Packard (tadašnji Compaq Computer Corporation), Unisys Corporation, Cisco, Intel Corporation, 3Com Corporation, Computer Assocciates, dakle kompanijama koje su bile u stanju ne samo predvidjeti razvoj ICT već i na njega bitno utjecati, potaknuli su ideju kako novosti u razvoju ICT moramo približiti i podijeliti s našim c. korisnicima.

Tako smo počeli s organizacijom konferencije. Danas je to rezultiralo činjenicom kako smo jedina hrvatska informatička tvrtka koja već sedamnaest (17) godina održava Međunarodne konferencije korisnika Infodesign ERP IS, Infodane. Konferencije se održavaju u svibnju u hotelu Excelsior u Lovranu.PK: Možete li nam opisati koji je cilj Infodana? Kojoj je strukturi polaznika taj poslovni skup prvenstveno namijenjen?

JB: Skup ovolikog broja ICT stručnjaka na jednom mjestu uistinu nije svakodnevna pojava. Iako su Infodani prepoznati od gospodarstvenika kao jedinstveni gospodarski događaj, u početno vrijeme tamo već daleke 1993. godine, Infodani 93 i nekoliko idućih konferencija, bile su gotovo isključivo namijenjene informatičarima. Međutim brzo nam je postalo jasno kako je informatika sve važnija kao potpora upravljanju poslovnim procesima i planiranju resursa, dakle poslovnom odlučivanju, pa su se Infodani, osim u segmentu ICT profilirali i kao prigoda za okupljanje gospodarstvenika, donositelja odluka.

U Infodesignu držimo kako suvremenoj poslovnoj Hrvatskoj, na njenom putu u Europsku uniju, pregovori o čemu su u punom jeku kao i nužne prilagodbe. Dakle, gospodarski aspekt prilagodbe započeo je i traje, pa tako i na području ITC tehnologija i informacijskih sustava te odvijanja uredskog poslovanja. Standardizacija ili normiranje poslovnih procedura i kolanje dokumentacije u papirnom i digitalnom obliku omogućuje jednostavnije i brže odvijanje poslovanja svih sudionika na tržištu u okviru jedne zemlje i s članicama EU. Hrvatske norme treba uskladiti s normama EU, ali one moraju sadržavati i domaće stečevine. Infodani su stoga jedinstvena prigoda za razmjenu iskustava s sudionicima konferencije iz Europe, SAD…Tako su Infodani hrvatskim gospodarstvenicima ponudili odgovor na mnogobrojna pitanja kako na najbolji način iskoristiti mogućnosti koje nude nove ICT i kako ih primijeniti u funkciji unapređenja konkurentnosti te povećanja vrijednosti poslovanja.

Konferencija okuplja korisnike naših informacijskih sustava za upravljanje resursima, INPOS, INKOM, INFOS, INPRO, INPROJ temeljenih na najmodernijim informacijskim tehnologijama, korisnike RDBMS i naprednog razvojnog okruženja Progress Software Corporation, korisnike Microsoft naprednih tehnologija, korisnike računalnih sustava korporacija Hewlett-Packard i Unisys, temeljenih na operacijskim sustavima Microsoft Windows Server 2003/2008, UNIX ali i mnoge druge zainteresirane sudionike. Predavači su eminentni svjetski stručnjaci, poznati i priznati hrvatski znanstvenici, eksperti Infodesign-a i partnerskih kuća. U radu konferencije sudjeljuju naših brojni korisnici.

Sedamnaesta po redu, Međunarodna konferencija Infodani 2008. održana je Lovranu, od 27. do 30. svibnja 2008. godine. U početno vrijeme 1993. tijekom ratnih godina, zamišljena kao događaj koji je osim svog primarnog cilja, promaknuća istinskih strukovnih vrijednosti, upoznavanja s najnovijim postignućima i razvojem informacijskih tehnologija imala i niz sekundarnih, ne i manje značajnih ciljeva. Promicanje istine o lijepoj nam domovini Hrvatskoj i svima nam dragim dosezima u struci, bili su visoko rangirani i uvijek prisutni ciljevi pri pripremi, organizaciji i provođenju Međunarodnih konferencija korisnika Infodesign-ovih EAS/ERP sustava, tijekom proteklih godina u Lovranu. Od 1993. do 2008. na svim održanim konferencijama sudjelovalo je preko 1200 sudionika (točno 1246).

Sama činjenica kako je nekoliko proteklih Međunarodnih konferencija korisnika Infodesign ERP sustava održano pod visokim pokroviteljstvom
Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Agencije za promicanje izvoza i ulaganja, Hrvatskog informatičkog zbora i ekskluzivnim pokroviteljstvom Hewlett-Packard Hrvatska d.o.o. držimo kako dovoljno govori o značaju i kvaliteti naših konferencija.

Dosadašnje konferencije prepoznali su i mediji. Zahvaljujući HTV Zagreb, VTV Varaždin, konferencija je medijski solidno "pokrivena". Osim televizije, konferencija je dobro najavljena i popraćena od tiskovina, pa tako Infodanima adekvatnu pozornost pridaju Infotrend Zagreb, portal Poslovni software, Večernji list Zagreb te lokalne tiskovne kao Regionalni tjednik Varaždin.

Dugogodišnji uporan rad na promicanju Infodana, donio je već 1997. svoje pune vrijednosti, koje su se 1998. i 1999. godine u potpunosti potvrdili. Danas Infodani okupljanju stotinjak sudionika iz šest država EUROPE i USA. Konferencija je tijekom godina dobivala na značaju. Kao i sve, profesionalno pripremljeno, organizirano i sprovedeno. Dolazili su novi sudionici, novi izlagatelji, a što ne najvažnije stari su ostajali.

PK: Koje su najčešće teme koje se provlače kroz program konferencije? Imate li stalne predavače ili ih svake godine mijenjate ovisno o tematici konferencije?

JB: Konferencija nudi pregršt zanimljivih sadržaja, a sudionici su saznali od stručnjaka partnerskih kuća i eksperata Infodesigna buduće ciljeve, vizije i strategije razvoja ICT uključujući sustav upravljanja informacijskom sigurnošću, kako upravljati rizicima, kako postići optimalnu sigurnost mrežnog okruženja, web usluge, integriranje aplikacija i plan tehnološkog razvoja.

U tri radna dana konferencije Infodesign, hrvatski znanstvenici i IT profesionalci partnerskih tvrtki nastoje uskladiti veliki broj aktivnosti, događanja i tehnologija kako bi se stekao potpun uvid u stanje Infodesignovih EAS/ERP rješenja koja Infodesign nudi ICT tržištu Hrvatske ali i svjetskom ICT tržištu, te u snagu i sposobnosti Infodesignovih eksperata i nadolazećih tehnologija. Kroz mnoga interesantna predavanja i radionice, sudionicima se pruža prigoda steći uvid u konkretna uspostavljanja EAS/ERP informacijskih sustava, nova Infodesign rješenja i vještine neophodne u tom procesu. Infodani su se u proteklih sedamnaest godina profilirali u poslovno-tehnološku konferenciju naglašavajući kako su ICT neupitan čimbenik poslovanja svake tvrtke. Vrijednost današnjih ICT može donijeti poslovnu prednost isključivo ako se koristi na pravilan način i ukoliko njene funkcije diktiraju zahtjevi poslovanja. Konferencija hrvatskim gospodarstvenicima nudi odgovor na mnogobrojna pitanja oko toga kako na najbolji način iskoristiti mogućnosti koje nove ICT nude i primijeniti ih u funkciji unapređenja konkurentnosti te povećanja vrijednosti poslovanja. Našim uvaženim korisnicima pružamo najbolju moguću uslugu konzaltinga i uspostavljanja EAS/ERP informacijskih sustava za planiranje resursa, upravljanje poslovnim procesima i potporu poslovnom odlučivanju. Time im pomažemo pri kreiranju nove vrijednosti i prepoznavanju poslovnih prilika.

Brižno, s dužnom pažnjom odabrane teme, uvjereni smo svakom pružaju kompetentni odgovor na mnoge postojeće dileme. Predavanja na konferenciji pokrivaju širok spektar tema, od vrlo stručnih i tehnički zahtjevnih preko poslovnih pa sve do pregleda mogućnosti proizvoda i usluga. Sva predavanja su organizirana po tematskim cjelinama.

Program konferencije obično je podijeljen na tri tematske cjeline:
* trendovi razvoja informacijskih tehnologija,
* primjena informacijskih tehnologija.
* EAS/ERP informacijski sustavi temeljeni na najsuvremenijim ICT,

Izlagatelji, eminentni svjetski stručnjaci, poznati i priznati hrvatski znanstvenici, eksperti Infodesigna i partnerskih kuća upoznaju sudionike s novinama i trendovima u razvoju i primjeni najsuvremenijih ICT, Progress, Microsoft i Hewlett Packard tehnologija, upravljanju poslovnim učincima i rizicima, upravljanju sigurnošću informacija i zaštiti podataka te s mnogim drugim posebice interesantnim temama. Cilj je ponuditi cjelokupan pregled neke teme i na jednom mjestu okupiti znanstvenike, stručnjake i praktičare koje povezuje zajednički interes. U sklopu svake tematske cjeline nudi se temeljni pregled proizvoda ili koncepata, poslovna primjena i predstavlja se Infodesignovo rješenje, a prezentiraju se i stručno-tehnološki aspekti.

Najčešće teme koje se provlače kroz program konferencije, postignuća su Infodesigna pri primjeni najsuvremenijih ICT tehnologija kod projektiranja, razvoja, uspostavljanja i održavanja kompleksnih EAS/ERP informacijskih sustava. Ključan sadržaj su i teme posvećene unapređivanju profesionalnih vještina nužnih u radu u dinamičnoj ICT industriji. Sudionicima predstavimo naša rješenja po vertikalnim industrijama, od kojih svaka ima svoje specifične poslovne probleme. Očekivano, pokrivene teme posvećene su rješenjima za industriju, trgovinu, graditeljstvo, zdravstvo, energetiku, komunalno poslovanje, osigurateljna društva, upravu i lokalnu samoupravu.
Također, tu su i godinama prisutne teme kroz koje naši partneri predstavljaju svoje uspjehe i postignuća.

Tako Progress Softwrae Corporation predstavlja najnovija postignuća, Microsoft daje naglasak na tehnologije koje u svom imenu nose oznaku 2008 (ove godine). Hewlett-Packard i Unisys predstavljaju svoje najnovije tehnologije, a programom konferencija prezentirana su i najnovija postignuća na području informacijske sigurnosti i zaštite podataka.

Predavanja poslovne tematike nude prikaze konkretnih uspostavljanja Infodesignovih rješenja, popraćena iskustvima krajnjih korisnika.
Izlagatelji, predavači se mijenjanju od konferencije do konferencije po prirodi stvari. Jer neke tehnologije, platforme i arhitekture koje su bile aktualne 1993. godine možda više i ne postoje u svakodnevnoj praksi. A dinamika razvoja ICT, posebice promatramo li naše strategijske partnere, Progress Softwrae Corporation, Microsoft, Hewlett-Packard kao takva diktira permanentno učenje, usvajanje novih tehnologija, dakle sasvim je normalno kako postoji i dinamika pri izlagateljima na Infodanima, koju prije svega diktira interes sudionika, ali i ljudski potencijali naših partnera. Višegodišnja suradnja sa znanstvenicima nešto je stalnija. Dakle glede poznatih i priznatih hrvatskih znanstvenika postoji jedan stalan krug koji već godinama uspješno surađuje s Infodesignom, ali Infodesign je uvijek otvoren za suradnju, pa ukoliko prema interesu sudionika konferencije treba "pokriti" neko novo područje tada se potrudimo našu suradnju proširiti s novim predavačima.

PK: Održavate li specijalizirane tematske seminare ili radionice? Smatrate li da ćete u budućnosti proširiti ili čak povećati broj konferencija kroz godinu?

JB: Na svim konferencijama održavaju se i specijalizirani tematski seminari, odnosno radionice. Specijalizirane radionice održavaju eksperti Infodesigna, ali pri organizaciji specijaliziranih radionica surađujemo s poznatim i priznatim hrvatskim i svjetskim znanstvenicima, čija izlaganja su posebice dobro primljena i ocijenjena od sudionika konferencija.

Kroz sve protekle godine održana su 304 stručna predavanja i 21 specijalistička radionica, a Infodanima su nazočili sudionici i izlagatelji iz Engleske, Francuske, Hrvatske, Italije, Slovačke, Slovenije, Norveške, Šri Lanke (Cejlona), SAD.

Infodesign je još 1993. godine održao proljetne i zimske Infodane. Tada smo međutim zbog klimatskih i infarstrukturnih okolnosti odustali od zimske konferencije. Danas zbog izmijenjenih okolnosti (infrastruktura-cestovno povezivanje obale s kontinentalnom Hrvatskom) možda opet razmislimo o zimskim Infodanima.

PK: Imate li kakve povratne informacije o zadovoljstvu polaznika konferencije i na koji način iskorištavate taj feedback?

JB: Zadovoljstvu naših korisnika, pa tako i polaznika naših međunarodnih konferencija pridajemo izuzetnu pozornost. To smo oduvijek i činili. Stoga je sasvim jasno kako pomno pratimo zadovoljstvo polaznika konferencije, a te povratne informacije koristimo ne bi li kvaliteta na svakoj narednoj konferenciji bila na višoj razini. Poslovna filozofija Infodesigna vjerujemo potvrdila se je i tijekom svih ovih godina kako se održavaju Infodani. Naime, u svaki je naše proizvod unešena osobnost naših eksperata, naše veliko iskustvo, znanja i tijekom više od 30 godina mukotrpnim radom stečene vještine. Naime, u Infodesignu radimo na tragu filozofije da poslove oblikuju ljudi. U svaki uspjeh ili neuspjeh oni unose svoju osobnost. Stoga poslovi nisu samo zbroj tehnika, vještina, interesa, iskustva i znanja. Rjeđe vidljivo, često i nedokučivo, ali pothvati uvijek nose pečat individualnosti. Jer procesi se ne događaju sami od sebe. Iza njih su uvijek konkretni ljudi, njihovi životopisi, kreativnost, vrijednosti i rad. Zato je za uspjeh i osjećaj zadovoljstva u poslu odlučno upoznati se, steći uzajamno povjerenje i vjeru kako zajednički radimo nešto korisno i važno. A upravo to postiže Infodesign u suradnji sa svojim korisnicima, izlagateljima partnerskih kuća i hrvatskim znanstvenicima.

Iz naše referentne liste, preko 160 uspješnih i zadovoljnih korisnika, koju vjerujem nije potrebito posebice komentirati, jasno proizlazi kompetentnost, visoka profesionalnost, iskustvo, odgovornost, ali prije i iznad svega mogućnost Infodesigna da sve preuzete obveze obavi kvalitetno, o roku i prema svim strogim pravilima struke.

Uvjeren sam kako je i ovogodišnja konferencija pokazala, kako je Infodesign prošavši put od zanatstva do profesionalnog informatičkog inženjeringa, danas etablirana hrvatska informatička tvrtka, koja godinama uspješno djeluje i svojim rješenjima u mnogome doprinosi ugledu hrvatske informatike u zemlji i inozemstvu. Već davno opredijelili smo se za kvalitetu proizvoda, kvalitetu usluga, kvalitetu sustava i zadovoljstvo naših korisnika. To nam osigurava potencijal za daljnje uključivanje u gospodarske, monetarne i političke integracije modernog razvijenog svijeta, a svaka konferencija i susreti s našim uvaženim korisnicima samo pospješuje te procese.

PK: Surađujete li s nekom tvrtkom na organizaciji smještaja i putovanja za sudionike Infodana?

JB: Pri organizaciji smještaja sudionika surađujemo s Hotelom Excelsior Lovran i kongresnim odjelom Liburnia Riviera Hoteli d.d. Opatija. Sve ostale detalje vezane uz putovanja sudionika Infodana, njihov boravak u Lovranu, ponudu sadržaja u slobodnom vremenu, organiziramo sami.

PK: Kako vidite razvoj tržišta na kojem participirate?

JB: Hrvatsko tržište poslovnog softvera, promatrano s pozicije domaćeg proizvođača softvera, u posljednjih se nekoliko godina profiliralo mnogobrojnim ponuđačima softvera i usluga. Bilježi se značajan rast tržišta. Danas korisnik na hrvatskom tržištu poslovnog softvera ima mogućnost izbora, što često može dovesti i do poteškoća pri izboru, jer vrijednost današnjih EAS/ERP sustava je u rješenjima, a ne u potrebitoj infrastrukturi. Prema dostupnim podacima IDC-ovog istraživanja tog dijela tržišta Infodesign je treća tvrtka po prihodu na području specifičnih aplikativnih EAS/ERP sustava s tržišnim udjelom od 16,2 posto, šesta po prihodu na području EAS/ERP sustava za ostala funkcijska područja s tržišnim udjelom od 3,7 posto, dok je osma po prihodu od prodaje računovodstvenih modula sustava upravljanja poslovnim procesima s tržišnim udjelom od 3,8 posto. (IDC Report 2001-2006)

Prema analizama i procjenama analitičara IT tržišta, IDC Adriatics d.o.o. Zagreb, tržište EAS/ERP sustava je, a u godinama koje slijede, biti će jedan od najbrže rastućih segmenata hrvatskog IT tržišta. Prema istim procjenama u nadolazećim godinama oko dvije tisuće gospodarskih subjekata u Hrvatskoj po diktatu tržišnih silnica, u doglednoj budućnosti nabavljati, prilagođavati ili modernizirati svoj informacijski sustav. Dakle, očekuje se izuzetna dinamičnost tržišta. Upravo rečeno svjedoči o porastu stupnja saznanja u hrvatskim tvrtkama o nužnosti uspostavljanja sustava za upravljanje poslovnim procesima i planiranje resursa. Jer sustav koji nudi učinkovito upravljanje proizvodnjom, smanjenje zaliha, isporuke u dogovorenom (ugovorenom) roku i djelotvornu opskrbu kupaca, kao što je INPOS, jamči povrat investicije (ROI) u mjesecima, a ne u godinama. Tu očitu isplativost sustava kroz povećanje produktivnosti, smanjenje zaliha i proizvodnje u tijeku, poboljšanje isporuka na vrijeme, prepoznaju sve više i Uprave hrvatskih gospodarskih subjekata.

Upravljanje proizvodnjom i određivanje rokova proizvodnje danomice poprima sve presudniji značaj, posebice u ozračju pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, gdje vladaju visoki standardi glede kvalitete proizvoda, kvalitete usluga i kvalitete procesa te, posebice, glede rokova isporuke. Kada se zna da sve nabrojeno, ali još i mnogo toga više čini temeljne značajke INPOS-a, držimo kako uistinu imamo što ponuditi hrvatskom, ali i inozemnim IT tržištima.

www.infodesign.hr

14. listopada 2008.

KALENDAR

siječanj 1970
ponutosričetpetsubned
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

MARKETING