PREGLED DOGAĐANJA

Konferencija: Business Process Conference 2007

UKRATKO

23.10.2007. - 24.10.2007.

Zagreb, Sheraton

6. Međunarodna konferencija o poslovnim procesima - Business Process Conference 2007 pod visokim je pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske te renomiranog svjetskog Business Process Management Institute-a.

Konferencija: Business Process Conference 2007

Web: bpc2007.infodom.hr

O KONFERENCIJI

Konferenciju su organizirali Ekonomski fakultet Zagreb, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, te tvrtka InfoDom d.o.o. Zagreb.

Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Središnji državni ured za e-Hrvatsku i Hrvatska gospodarska komora, sudjelovali su kao suorganizatori Konferencije.

6. Međunarodna konferencija o poslovnim procesima – Business Process Conference 2007, 23. i 24. listopada, u Hotelu Sheraton ugostila je preko 400 sudionika iz javnog, gospodarskog i znanstvenog sektora.

Na Konferenciji je nastupilo 90 autora, koji su svojim stručnim radovima približili sudionicima problematiku i iskustva upravljanja poslovnim procesima i upravljanju znanjem, te iznimni značaj poslovnih procesa u unaprjeđenju poslovanja.
Osim teoretskog dijela, u sklopu Konferencije prezentirani su i brojni primjeri uspješnog upravljanja poslovnim procesima u hrvatskim kompanijama, državnoj upravi i pravosuđu, te su demonstrirani i aktualni alati koji kompanijama pomažu u upravljanju i inoviranju njihovih poslovnih procesa.

Zbog značaja tema Konferencije, sudionici Konferencije pretežno su bili članovi uprave i rukovoditelji službi za razvoj poslovnih procesa najuspješnijih hrvatskih kompanija, kao što su APIS IT, VIPnet, T-Hrvatski Telekom, FINA, Ericsson Nikola Tesla, INA - Industrija nafte d.d., BILOKALNIK, VINDIJA, PLIVA, Croatia Osiguranje d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.o.o., Privredna banka Zagreb d.d., Generali osiguranje d.d., te IT menadžeri. Također na Konferenciji su prisustvovali i predstavnici tijela državne uprave.

na vrh ↑

TEME

Sekcija 1: Upravljanje poslovnim procesima u gospodarstvu (e-Poslovanje)

* Inovacije i modeliranje poslovnih procesa u industriji;
* Prihvat i implementacija znanja kroz best practice modele;
* Razvoj i distribucija znanja kroz tehnologije;
* Upravljanje rizicima i poslovnim kontinuitetom te osiguranje usklađenosti (compliance);
* BSC u proizvodnim sustavima;
* Uređenje poslovnih procesa pri uvođenju ERP, CRM, SRM i HRM sustava;
* Mjerenje uspješnosti poslovnih procesa, KPI i Balanced ScoreCard (BSC);
* Podrška radu zaposlenika (B2E): HelpDesk funkcije i portali;
* e-TOM kao primjer općeg framework-a za poslovne procese tehnoloških kompanija.

Sekcija 2: Modernizacija i poslovni procesi u državnoj upravi (e-Uprava i e-Pravosuđe)

* Povezivanje gospodarstva i građanstva s državnom upravom i pravosuđem;
* Modeli novih ustrojstvenih oblika za rad tijela državne uprave na Internetu;
* Zakonski projekti: mulitresorna suradnja na harmonizaciji i donošenju zakona i provedbenih propisa te korištenje BSC modela u pripremi propisa (G2G);
* Inspekcijski nadzor: kontroling procesa i stanja (kao sredstvo poboljšanja stanja prije ulaska u EU);
* Neposredna provedba zakona (G2C i G2B procesi): Izdavanje rješenja i dozvola;
* e-Pravosuđe: Poslovni procesi u pravosuđu;
* Područne riznice: Upravljanje troškovima i simulacija troškova poslovnih procesa;
* Upravljanje znanjem u javnoj upravi i sustav stručnih ispita;
* Modeli upravljanja procesima i odnosima s građanima i gospodarstvom;
* G2B procesi: e-Nabava

Sekcija 3: Elektroničko poslovanje, interoperabilnost i informacijska sigurnost

* Interoperabilnost poslovnih procesa i ESB sabirnice;
* Izgradnja ESB sabirnice pomoću SOA arhitekture za end-to-end poslovne procese;
* Dostupnost sadržaja i zajedničkih usluga (kao preduvjet one-stop-shop sustava);
* Povezivanje TDU u funkciji rasterećenja gospodarstva i građana od prikupljanja službene dokumentacije;
* Preporuke i norme u primjeni informacijsko komunikacijske tehnologije;
* Sigurnost u interoperabilnosti;
* EU inicijative (IDAbc-Interchange of Data between Administrations, Businesses and Citizens).

Sekcija 4: Poslovna pravila i inovacije poslovnih procesa

* Poslovna pravila i implementacija BRM alatima nove generacije;
* Poslovna pravila i interakcija s poslovnim procesima;
* Inovacije poslovnih procesa: most između upravljanja znanjem (KMS) i poslovanjem;
* Inovacije poslovnih procesa: međuzavisnost s inovacijama proizvoda i inovacijama organizacije;
* Načela i pravila SOX zakona i BASEL II preporuka;
* Upravljanje konfliktima i poslovnim pravilima;
* Inovacije kao najvažniji pokretač gospodarstva znanja;
* EDA (event-driven architecture) arhitektura i poslovna pravila.

na vrh ↑

PROGRAM

Informacije o programu:

http://bpc2007.infodom.hr/hr/program

na vrh ↑

ORGANIZATOR

InfoDom d.o.o.

InfoDom d.o.o.

Andrije Žaje 61/II
10000 Zagreb

Tel: 01/3040-588

Web: www.infodom.hr

Mail: [email protected]

MARKETING