PREGLED DOGAĐANJA

ENSACT Dubrovnik 2009: Socijalna akcija u Europi: različita nasljeđa i zajednički izazovi?

UKRATKO

26.4.2009. - 29.4.2009.

Dubrovnik, hotel Palace, Masarykov put 20

Konferenciju ENSACT Dubrovnik 2009 organizira Hrvatska udruga socijalnih radnika u suradnji s ENSACT-om, Europskom mrežom socijalne akcije (European Network of Social Action) i pet njezinih članica. ENSACT je krovna mreža socijalne domene u Europi i udružuje predstavnike stručnih udruženja, katedri/škola socijalnog rada i socijalne pedagogije, te nacionalna vijeća za socijalno osiguranje i skrb. Uključuje stručnjake iz područja društvenih znanosti, predavače, znanstvene radnike, kreatore politike i davatelje socijalnih usluga iz Europe.

ENSACT Dubrovnik 2009: Socijalna akcija u Europi: različita nasljeđa i zajednički izazovi?

Web: www.rathanea.hr/ensact/index_hr.html

TEME

OSNOVNE TEME

1. Socijalni konflikt i socijalna rekonstrukcija
Obnavljanje međuljudskih odnosa u srcu je socijalne rekonstrukcije. Etnički, religijski i politički konflikti mogu dovesti do nasilja i ozbiljnog razdora među različitim populacijama. Komunističke zemlje preobrazile su se u kapitalističke, druge zemlje raspale su se na neovisne države: uglavnom bolni procesi s nestalnom poviješću. Pritom su pristupi ozdravljenju i ponovnom oblikovanju kapaciteta građana i društava često onoliko raznoliki koliko i sami konflikti. Ipak, postoji jasna zajednička usmjerenost na ponovnu uspostavu vitalnih ekonomskih i socijalnih aktivnosti koje potiču ponovnu izgradnju društva u kojem će kvaliteta življenja biti poboljšana.

Na koji način, u tim okolnostima, razvoj novih okvira, razvoj programa i procedura, sheme upravljanja konfliktima i akcijske grupe građana mogu pomoći u oblikovanju arhitekture društvenih odnosa i ustanova čija je prošlost donedavno vrvjela konfliktima? Koju ulogu u rekonstrukciji društva imaju socijalni radnici, socijalni pedagozi, prosvjetni radnici i davatelji usluga?

2. Individualizacija i socijalna povezanost
Postoji uvriježeno shvaćanje da je zdravo, vitalno društvo moguće onda kada zajednice imaju osjećaj pripadnosti većoj cjelini. Istovremeno se čini da je taj osjećaj pripadnosti u raskoraku s prevladavajućim silama individualizacije, globalizacije i multikulturalizma. Iako je možda prerano predvidjeti eroziju zajednice, dinamične preobrazbe koje su rezultat prilagodbe neospornoj zbilji utječu na način socijalizacije ljudi. Socijalni radnici, socijalni pedagozi, davatelji usluga i kreatori politike važni su sudionici u procesu određivanja novih oblika socijalnog povezivanja i aktivnog civilnog društva.

Kako povezati i premostiti društvene odnose u individualiziranim društvima? Na koji način, na zajednicu usmjereni pristupi, mogu doprinijeti civilnom društvu u kojem se principi uključivanja u zajednicu temelje na multikulturalizmu i pluralizmu?

3. Osobna obveza i profesionalna odgovornost
Složeni socijalni realiteti neo-liberalnog društva doprinijeli su preoblikovanju politike socijalne skrbi i otvorili prostor zamjerci da te promjene utječu na sposobnost stručnjaka socijalne skrbi da svoje zadatke obavljaju kao stručnjaci za socijalnu akciju. U vrijeme mjerenja učinkovitosti i procjenjivanja izvedbe, osiguravanja kvalitete i prakse koja se temelji na dokazima, djelovati na način koji najviše pogoduje korisniku usluga predstavlja sve veći izazov. Iako stručnjaci dijele mišljenje da bi određivanje standarda profesionalne odgovornosti bilo korisno, ta bi standardizacija mogla poremetiti osobni odnos socijalnih stručnjaka prema korisničkim grupama.

Na koji je način jačanje kvalitete unutar struke povezano s tendencijom povećanja standardiziranosti iste struke? Na koji način sustav obrazovanja odgovara na povećanje standardiziranosti struke, uključujući učinak standardiziranosti na utvrđivanje bitnih stručnih znanja? Jesu li osobna predanost i etički standardi u opreci s novim modelima osiguranja kvalitete i profesionalne odgovornosti ili se međusobno nadopunjuju?

Tijekom konferencije o tri će osnovne teme i s njima povezanim trendovima najprije govoriti gostujući govornici, a potom će iste biti detaljno razrađene u raspravama o učinku trendova na socijalnu praksu, politiku i obrazovanje. Usto, seminari, radionice i poster-prezentacije omogućit će živahnu razmjenu mišljenja o pitanjima vezanim uz tri krovne teme. Tijekom ovih događanja poduzet će se i socijalne aktivnosti. Kao zaključak konferenciji bit će izrađen nacrt izvješća o razmišljanjima, izazovima i zaključcima koji su se nametnuli.

na vrh ↑

PROGRAM

26.04. Nedjelja

Registracija sudionika

27.04. Ponedjeljak

8.30 - Registracija i prijem

10.00 - Svečano otvorenje i pozdravni govori

11:00 - Stanka

11:30 - Keynote predavanje: Socijalna akcija u Europi: različita nasljeđa i zajednički izazovi

12:30 - Ručak

14:00 - 1. Dio:
- Socijalni konflikti i socijalna rekonstrukcija
- Individualizacija i socijalna povezanost
- Osobna obveza i profesionalna odgovornost

15:30 - Stanka

16:00 - 2. Dio:
- Socijalni konflikti i socijalna rekonstrukcija
- Individualizacija i socijalna povezanost
- Osobna obveza i profesionalna odgovornost

19:00 - Zabava dobrodošlice

28.04. Utorak

09:00 - Keynote predavanje 1: Socijalni konflikti i socijalna rekonstrukcija (+ rasprava o predavanju)

10:00 - Keynote predavanje 2: Individualizacija i socijalna povezanost (+ rasprava o predavanju)

11:00 Stanka

11:30 - Keynote predavanje 3: Osobna obveza i profesionalna odgovornost (+ rasprava o predavanju)

12:30 Ručak

14:00 - 3. Dio:
- Socijalni konflikti i socijalna rekonstrukcija
- Individualizacija i socijalna povezanost
- Osobna obveza i profesionalna odgovornost

15:30 Stanka

16:00 - 4. Dio:
- Socijalni konflikti i socijalna rekonstrukcija
- Individualizacija i socijalna povezanost
- Osobna obveza i profesionalna odgovornost

Generalna skupština
Interni sastanci
Mreže

20:00 -Večera

29.04. Srijeda

09:00 - 5. Dio:
- Socijalni konflikti i socijalna rekonstrukcija
- Individualizacija i socijalna povezanost
- Osobna obveza i profesionalna odgovornost

10:30 - Stanka

11:00 - Završno plenarno izlaganje:

Zaključci i javna rasprava
Kreativna završnica
Prezentacija sljedećeg događaja

na vrh ↑

ORGANIZATOR

HUSR Hrvatska udruga socijalnih radnika

HUSR Hrvatska udruga socijalnih radnika

Nova cesta 1
10000 Zagreb

Tel: 01 4550 757

Fax: 01 4550 757

Web: www.husr.hr

Mail: [email protected]

MARKETING