PREGLED DOGAĐANJA

Jonathan Lewis u Zagrebu - Oracle 10g Optimizing Oracle Performance by Design

UKRATKO

18.5.2009. - 20.5.2009.

Zagreb

Oracle University ponovno organizira predavanje svjetski poznatog Oracle stručnjaka Jonathan Lewisa u Zagrebu. Jonathan posjeduje veliko iskustvo i znanje koje na jednostavan i konzican način prenosi polaznicima.

Jonathan Lewis u Zagrebu - Oracle 10g Optimizing Oracle Performance by Design

Web: www.oracle.com/hr

O KONFERENCIJI

Radi se o tri dana seminara koji pokazuje načine najefikasnijeg korištenja engine Oracle baze podataka. Seminar je podjednako namjenjen DBA osobama, kao i programerima/developerima koji koriste engine Oracle baze. Na seminaru se prikazuju različite teme koje su detaljno objašnjene u materijalima za tečaj, primjerima skripti i pripadaju ćim programirma.

Seminar prikazuje promjene u verzijama pri čemu se dio problema rješava primjenom novih verzija.Seminar je namjenjen upoznavanju infrastrukture na kojoj je Oracle baza sagradena. Kada se upozna infrastruktura i alati koji pomažu istražiti što se trenutno dogada u bazi, tada je spremnost rješavanja probleme brža i efikasnije, sve u cilju korištenja sigurnih i prihvatljivih rješenja za poboljšanje sustava.

Seminar sadrži odgovore na postojeća pitanja, ali je najveća prednost to što pokazuje polaznicima kako mogu sami naći odgovore na nova pitanja koja se svakodnevno pojavljuju.

Za lakše praćenje predavanja poželjno je imati iskutvo u administriranju baze podataka ili slična znanja poznavanja Oracle baze podataka (npr. osnovna znanja koncepta SQL-a, DML-a, undo, redo i sl.).

na vrh ↑

TEME

* Oracle infrastructure - memory access, tasks consuming CPU, optimiser strategies, wait interface
* How to reduce the workload-refining SQL, changing coding strategies and taking advantage of features
* Be able to identify and resolve problems quickly

na vrh ↑

GOVORNICI

Jonathan Lewis - Jonathan Lewis ima 20 godina iskustva u korištenju baza podataka, od čega 17 godina korištenja Oracle baze podataka. Radi kao nezavisni konzultant za dizajn i otklanjanje problema u radu sa bazama. Posjeduje iskustvo u radu sa različitim sustavima, od NT-a do 128-node Pyramid RM10000, baza u rasponu od 50 Mb do 4 Tb, sa transakcijama u rasponu od 60 na dan do 4M na sat. Specijalizirao se za poznavanje kako engine baze podataka radi i načinima poboljšanjanja sustava. Redoviti je autor na skupobima UK Oracle User Group i Danish Database Forum. Autor je konjige Practical Oracle8i - Building Efficient Databases.

na vrh ↑

KOTIZACIJA

Cijena: 8,061 Kn

na vrh ↑

ORGANIZATOR

Oracle Hrvatska

Oracle Hrvatska

Budmanijeva 1
10000 Zagreb

Tel: 01/6323-200

Fax: 01/6323-250

Web: www.oracle.com/hr

Mail: [email protected]

MARKETING